Start Home Jongeren Kids Jongeren Wijk Aanpak Back on Track Aanmelden & Contact

Terug naar site Bedrijf&Samenleving

Meer dan 100 mentoren gingen u voor!

 

Wilt u iets betekenen voor jongeren? Word dan mentor!


Als mentor kunt u jongeren veel leren, van omgangsvormen in het bedrijfsleven tot keuzes die zij moeten maken om via de juiste weg iets te bereiken of te leren. Maar ook de juiste sociale tools aanreiken die nodig zijn om een sociaal vangnet te
creëren. Het doel daarbij is jongeren weerbaarder te maken en te voorzien van de bagage die nodig is om een goede keuze te maken, voor een vervolgopleiding of een start op de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat het klikt tussen mentor en de jongere. Dit is een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol traject voor u als mentor.Wat is het mentorproject?

 


Time2ShineHaarlem-home Wat is het mentorproject- backontrack aanmelden-backontrack training-jongerenwijkaanpak interview-backontrack