Start Home Jongeren Kids Jongeren Wijk Aanpak Back on Track Aanmelden & Contact

Terug naar site Bedrijf&Samenleving

Jongeren

Word mentor!


Als mentor kunt u jongeren veel leren, van omgangsvormen in het bedrijfsleven tot keuzes die hij of zij moeten maken om via de juiste weg iets te bereiken of te leren.

Het doel daarbij is jongeren weerbaarder te maken en te voorzien van de bagage die nodig is om een goede keuze

te maken voor een vervolgopleiding of een start op de arbeidsmarkt.


Het is belangrijk dat het klikt tussen mentor en de jongere. Dit is een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol traject voor u als mentor. Er zijn 4 verschillende projecten:


1. Jongeren - 2. Kids - 3. Back on Track

4. Jongeren Wijkaanpak SchalkwijkJongeren Wijk Aanpak kids Back on Track

  Oog voor Stijl

c